Valitse sivu

Kuinka kauan työuupumuksesta toipuminen kestää?

11.01.2021 | Työuupumus

Työuupumuksesta toipuminen on ensisijaisen tärkeää, jotta elämän voisi taas kokea mielekkääksi. Työuupumus on usein pitkällä aikavälillä kertynyttä kuormitusta, joka on heikentänyt kehon ja mielen kykyä palautua. Erilaiset kehon tuntemukset, kivut ja vaivat saattavat ilmentää sitä, mitä mieli ei vielä osaa sanoittaa uupumukseksi.

Tärkeintä on rauhoittua kuuntelemaan omia tuntemuksiaan, ja ottaa aikaa täydelliselle levolle. Moni kokee vaikeaksi olla tekemättä mitään, vaikka tunteekin olonsa väsyneeksi, stressaantuneeksi ja alakuloiseksi tai ärtyneeksi. Työn tekeminen ja ”vauhdin kiihdyttäminen” on saattanut olla yksi keino olla ajattelematta omaa olotilaa, työuupumuksen mahdollisuutta, ja muutoksia joita elämäntilanne vaatii.

Työuupumuksen kokeneet kertovat, kuinka he vielä muutama vuosi työuupumusdiagnoosin jälkeenkin väsyvät helposti, ja tarvitsevat keskimääräistä enemmän lepo- ja palautumisaikaa.

 

 

Pysähtyminen on edellytys toipumiselle

Sairasloman alkaessa saattaa mielessä pyöriä itsesyytöksiä ja jopa häpeää. Minäkuva on ehkä osittain rakentunut työidentiteetin päälle, ja työstä saatava positiivinen palaute on ollut tärkeä itsetunnon vahvistaja.

”Jos en enää ole ahkera, luotettava ja taitava työntekijä, olenko hyödytön riippakivi tässä yhteiskunnassa? Mitä merkitystä minulla on, kun minua ei enää arvosteta?”

Suomalaisessa kulttuurissa on syvään juurtunut mielikuva ihmisestä, joka valitsee elämänsä suunnan kouluttautumalla ammattiin, ja tekee ahkerasti työtään vastoinkäymisistä ja omista intresseistään riippumatta eläkeikään saakka.

Sananlaskuissa ei taida olla yhtäkään positiivista ja innostavaa sananpartta siitä, kuinka ihmisen kannattaisi tarvittaessa levätä, vaihtaa alaa, tai miettiä mitkä ovat itselle nautinnollisia asioita tässä elämässä!

 

Työuupumuksesta toipuminen on yksilöllistä

Työuupumuksesta toipuminen on laaja käsite, joka pitää sisällään ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyviä asioita. Oman kokemuksen lisäksi kuntoutumista arvioitaessa voidaan käyttää apuna erilaisia mittareita, esim. työterveyslääkärin kartoituksia ja terapeutin arviota.

Tästä pääset täyttämään Mielenterveystalon ”Uupumuksen oirekysely” -kartoituksen. Sen avulla pystyt selvittämään, kuinka suuressa akuutin uupumisen vaarassa olet tällä hetkellä. Oman voinnin suuntaa voi seurata tekemällä testin aika ajoin uudelleen.

Toipumiseen kuluu yksilöllinen aika, johon vaikuttaa moni asia. Onko sairasloman pituus ollut riittävä, ja tarvittavia tukitoimia tarjolla niin, että työuupumukseen johtaneita syitä on voitu tarkastella rakentavasti? Jos asioita ei pysähdy pohtimaan syvällisemmin, saattaa työuupumus toistua.

Jos olet palaamassa entiseen työhösi sairasloman jälkeen, olisi tärkeää pohtia yhdessä esimiehen kanssa, täytyykö työtehtäviin, työaikaan tai esim. työpaikan ilmapiiriin ja käytäntöihin pyrkiä tekemään muutoksia. Sopivan pituiset työpäivät, työn mielekkyys, ja työyhteisön tuki edesauttavat onnistunutta työhön paluuta.

työuupumuksesta toipuminen on yksilöllistä

Työuupumuksesta toipuminen on yksilöllistä

Opinnot uudelle alalle

Työuupumus voi johtaa uusien opintojen myötä myös toiselle alalle siirtymiseen. Ammatinvaihtoa aikuisiällä tukee Työllisyysrahasto, joka voi myöntää aikuiskoulutusrahaa. Aikuiskoulutusrahan turvin voi opiskella 15kk, mikäli aiempaa työkokemusta on kertynyt riittävästi. Työllisyysrahaston sivuilta löydät tarkemmat ehdot aikuiskoulutusrahan myöntämiselle. Varmista, että koulutus johon haet, kuuluu tuettavien opintojen piiriin.

Uudet opinnot oman mielenkiinnon kohteen parissa voivat olla erittäin kuntouttavia siinä vaiheessa, kun työuupumus ei ole enää akuutissa vaiheessa, ja voimia riittää opiskeluun. Herääminen siihen, että omassa elämässä saa uuden mahdollisuuden päättää oman kiinnostuksen mukaisista opinnoista ja työstä, voi olla avain koko elämän avautumiseen uudessa valossa!

 

Havainnoi kehon ja mielen viestejä

Työuupumuksesta toipuminen kestää usein kuukausia, tai jopa vuosia. Uupumuksen aiheuttamia kehon häiriötiloja, kuten vatsavaivoja, sydämen rytmihäiriöitä, hengityksen häiriöitä, iho-oireita ja erilaisia kiputiloja havainnoimalla voit saada osviittaa omasta palautumisestasi ja toipumisestasi.

Mielen hyvinvointia tukee terapeuttinen työskentely, sekä itsereflektointi ja mindfullness-harjoitukset. Itsemyötätunnon ja armollisuuden opetteleminen saattaa olla uusi, mutta erittäin tärkeä taito, joka edesauttaa tasapainon löytämisessä kaikilla elämän osa-alueilla.

Pysähtyminen ja läsnäolo tässä hetkessä, sekä rauhoittavat hengitysharjoitukset, voivat olla yllättävän suureksi avuksi mielen hyvinvoinnin lisääjinä. Moni löytää työuupumuksesta toipuessaan omaa hyvinvointia tukevia menetelmiä, jotka jäävät säännölliseen käyttöön loppuelämän ajaksi.

Hermoratahieronnan hyödyt

Hermoratahieronta on lempeä ja tehokas apu uupuneelle.

Hermoratahieronta avuksi uupumukseen

Hermoratahieronta on yksi vaihtoehtoisista hoitomuodoista, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti tukea uupunutta. Se elvyttää ja hoitaa sekä kehoa että mieltä, ja ikään kuin ”opettaa uudelleen” elimistöä aktivoimaan parasympaattista hermostoa, jonka toiminta on usein häiriintynyt stressin ja uupumuksen myötä.

Autonominen (tahdosta riippumaton) hermosto jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto on toiminnassa silloin, kun meidän täytyy ponnistella, puolustautua, tai olla valppaina. Se on ikäänkuin ”kaasu”, joka buustaa meitä toimimaan. Parasympaattinen hermosto on puolestaan ikäänkuin ”jarru”, jonka pitäisi toimia levon ja unen aikana.

Parasympaattisen hermoston riittävän hyvä toiminta on välttämätöntä, jotta ihminen pystyy rentoutumaan, palautumaan, ja keräämään voimia.

Hermoratahieronnassa parasympaattinen hermosto aktivoidaan toimintaan riittävän pitkällä (2h) hoidolla, joka stimuloi hermoratoja ja akupisteitä. Kehon ja mielen rentoutuessa, päästä varpaisiin tehtävä hieronta vaikuttaa tehokkaasti. Hermoratahieronnassa hoito suunnitellaan aina yksilökohtaisesti, painottaen mielen hyvinvointia, tai fyysisten vaivojen vähentämistä.

Täältä saat lisätietoa hermoratahieronnasta, ja voit pohtia olisiko se sopiva hoitomuoto sinulle.

 

Oma kokemukseni

Hermoratahieronnasta sain itse aikoinaan suurta apua selkäkipuihini, ja huomasin hieronnalla olevan positiivisia vaikutuksia myös mieleni hyvinvointiin. Useamman hoitokerran myötä aloin kuntoutua työuupumuksesta, ja voimani sekä elämäniloni alkoi palautua. Kiinnostuin hermoratahieronnasta sen kokonaisvaltaisen otteen ja hyvien hoitotulosten myötä, ja lähdin itsekin opiskelemaan alaa.

Hermoratahierojana haluan välittää tietoa tästä vaihtoehtoisesta hoitomuodosta, ja auttaa uupumuksen kourissa kamppailevia ihmisiä. Tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, ettei työuupumukseen ole pikaista poppaskonstia.

Hermoratahierontaa voin vilpittömin sydämin tässä kohtaa suositella uupuneille, stressaantuneille ja masentuneille, sillä se lempeydessään ja koko kehon ja mielen symbioosin huomioidessaan, voi todella helpottaa oloa ja nopeuttaa toipumista.

 

Sinulla on lupa hoitaa itseäsi

Koska työuupumus on kehittynyt yleensä pitkällä aikavälillä, ei se katoa kehosta ja mielestä hetkessä. Jos kaipaat vertaistukea, löytyy esim. Facebookista ryhmiä joissa voit keskustella toipumiseen liittyvistä asioista. Suhtaudu itseesi armollisesti ja lempeästi, hakeudu sinulle sopiviin, hyvinvointiasi tukeviin hoitoihin, ja anna aikaa kehoasi ja mieltäsi vahvistavalle levolle.

Lue artikkeli ”Työuupumuksesta toipuminen” täältä.