Valitse sivu

Kaksi lääkäriä

25.01.2022 | Blogi, Energinen keho

Olipa kerran kaksi lääkäriä

He asuivat maassa, jonka kansalaisille terveys ja hyvinvointi oli hyvin tärkeää.

Valtakunta oli kuitenkin ajautunut kriisiin. Ihmiset riitelivät siitä, kumpi lääkäreistä hoitaa ihmisiä paremmin.

Lääkäreistä toinen, nimeltänsä Pilleri, hoiti asiakkaitaan ihmisen kehittämillä lääkkeillä ja koululääketieteen keinoin. Hän sai hyviä tuloksia, mutta aivan kaikkia potilaitaan hän ei kyennyt parantamaan.

Lääkäreistä toinen, nimeltänsä Yrtti, hoiti asiakkaitaan luonnon lääkkeillä ja vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla. Hän sai hyviä tuloksia, mutta aivan kaikkia potilaitaan hänkään ei kyennyt parantamaan.

 

Vallihauta

Riita oli ajanut ihmiset niin pitkälle, että he olivat toisilleen vihoissaan kaivaneet keskelle valtakuntaa syvän vallihaudan, ja asettautuneet asumaan eri puolille maata.

Molemmat lääkärit olivat aluksi hyvin tyytyväisiä tilanteeseen; olihan heillä nyt vankkumaton kannattajakunta ympärillään, sekä asiakkaita yllin kyllin. Pikkuhiljaa lääkäreitä kuitenkin alkoi vaivaamaan se tosiasia, etteivät he kovasta yrityksestään huolimatta pystyneet auttamaan kaikkia potilaitaan.

Pilleri hoiti edelleen asiakkaitaan ihmisen kehittämillä lääkkeillä ja koululääketieteen keinoin, ja sai pääasiassa hyviä tuloksia, mutta aivan kaikkiin vaivoihin eivät hänen lääkkeensä tepsineet.

Yrtti hoiti edelleen asiakkaitaan luonnon lääkkeillä ja vaihtoehtoisilla hoitomuodoilla, ja sai pääasiassa hyviä tuloksia, mutta aivan kaikkiin vaivoihin eivät hänenkään lääkkeensä tepsineet.

laakkeet-luonnonlaakkeet

Epäilyksiä

Lääkärit olivat ymmällään, ja osa ihmisistä alkoi epäillä oman lääkärinsä pätevyyttä. Muutamat kieltäytyivät enää noudattamasta lääkärinsä määräyksiä, ja aiheuttivat sekasortoa ihmisjoukossa moittimalla lääkärin neuvoja huonoiksi.

Ihmiset, jotka olivat tähän saakka aina saaneet apua lääkärinsä neuvoista ja lääkkeistä, suuttuivat kritiikkiä esittäville tovereilleen.

Kuinka nuo muutamat kehtasivatkin olla eri mieltä! Kuinka tyhmiä he olivatkaan väittäessään, etteivät lääkkeet ja menetelmät toimi, tai että niistä saattoi seurata myös haittavaikutuksia.

Ihmiset eivät tulleet ajatelleeksi lainkaan, että jokaisen elimistö, keho ja mieli, oli niin ainutkertainen kokonaisuus, ettei kaikkia voitu parantaa samoin keinoin.

Jokaisen ihmisen sisälle rakentunut ihmeellinen elämän koneisto vaati joissakin tapauksissa hyvin henkilökohtaista ja hienovaraista säätöä toimiakseen, ja lääkeaineet sekä hoitomenetelmät vaikuttivat ihmisiin eri tavoin.

 

Sekasorto

Molemmilla puolilla vallihautaa asiat etenivät huonompaan suuntaan. Ihmiset alkoivat syytellä toisiaan valehtelijoiksi ja pettureiksi. Tyhmiksi tai tietämättömiksi. He keskustelivat huutamalla kovaan ääneen omaa mielipidettään, mutta kukaan ei halunnut pysähtyä kuuntelemaan mitä toinen oikeastaan tarkoitti.

Ihmiset pelkäsivät. ”Mitä jos meidän lääkärimme menetelmät eivät tiukan paikan tullen autakaan?”  ”Mitä jos sairastun tai kuolen.”

Molemmilla puolilla enemmistö tuli samaan lopputulokseen: lääkärimme neuvoja ja menetelmiä täytyy noudattaa tiukemmin. Sillä tavoin saadaan varmasti parempia tuloksia, ja kaikki paranevat.

Niinpä lääkärit antoivat uusia ohjeita ja määräyksiä, ja niiden noudattamista alettiin valvoa tarkasti. Määräyksiä tuli noudattaa myös niiden, jotka eivät olleet sairaita. Näin pyrittiin estämään se, ettei kukaan koskaan sairastuisi.

Osa ihmisisitä alkoi vastustaa pakollisia määräyksiä, koska ne tuntuivat itselle sopimattomilta, epäluotettavilta tai turhilta.

Se, että kaikki eivät noudattaneet ohjeita ja määräyksiä, sai aikaan lisää sekasortoa ja riitaa.

Ihmiset alkoivat muodostaa omia pieniä kuppikuntiaan, joissa moitittiin ja syyteltiin toisella tavoin ajattelevia. Jokainen oli sitä mieltä, että eri tavalla ajatteleva kansalainen oli syyllinen siihen, ettei oloja saatu muutettua paremmiksi.

 

Kuka on väärässä

Pilleri-lääkärin asiakkaista ne, joita koululääketiede ei ollut auttanut, alkoivat pohtia: ”Voisikohan Yrtti-lääkärin vaihtoehtoisista hoitomuodoista olla apua?” Ja että: ”Siellä Yrtti-lääkärin puolella kyllä asuu paljon tyytyväisiä ihmisiä, eivät kai he kaikki voi aivan väärässä olla?”

Yrtti-lääkärin asiakkaista ne, joita vaihtoehtoiset hoitomuodot eivät olleet auttaneet, alkoivat pohtia: ”Voisikohan Pilleri-lääkärin koululääketieteestä olla apua?” Ja että: ”Siellä Pilleri-lääkärin puolella kyllä asuu paljon tyytyväisiä ihmisiä, eivät kai he kaikki voi aivan väärässä olla?”

terveys-ja-hyvinvointi

Sillan rakennus alkaa

Eräänä yönä, toisistaan tietämättä, molemmilla puolilla vallihautaa alettiin rakentaa siltaa. Asialla olivat muutamat uudistusmieliset ihmiset, jotka olivat päättäneet tehdä asioille jotakin.

Sillan rakentajilla oli nimittäin syntynyt ajatus. Hassua, että se tapahtui samaan aikaan molemmin puolin vallihautaa. Sillanrakentajat halusivat kokeilla, mitä tapahtuisi, jos erilaisia lääketieteen menetelmiä ja tietoutta ihmisen hyvinvoinnista yritettäisiinkin sovitella yhteen.

Mitä tapahtuisi, jos Pillerin ja Yrtin tietoihin ja menetelmiin pohjautuen voitaisiinkin rakentaa jotakin uutta ja parempaa? Sellaista, josta jokainen maan asukas saisi itselleen apua.

Sillanrakentajat toivoivat, että Pilleri ja Yrtti voisivat toisiaan kunnioittaen ja kuunnellen keskustella tästä molempien alueiden kriisistä, ja luoda yhdessä toimivampaa, yhteistä maailmaa.

Sillanrakentajat olivat myös peloissaan. Jos heidän salainen rakennushankkeensa tai lääkäreiden yhteistyö ei onnistuisikaan, voisi tilanne edetä niin huonoksi, että ihmiset ajautuisivat yhä syvemmälle omien kuppikuntiensa poteroihin.

Yhteisen sävelen löytyminen tilanteessa, jossa kukaan ei enää edes yrittänyt ymmärtää toisen näkökantaa, vaikutti toivottomalta.

Tulevaisuus oli vaarassa. Sillanrakentajat jatkoivat sinnikkäästi rakennustöitä yön pimeydessä, ja päivisin seurasivat huolestuneina yleisen ilmapiirin muuttumista yhä negatiivisemmaksi ja levottomammaksi.

 

Silta on valmis

Viimein koitti yö, jolloin silta valmistui. Vallihaudan yllä leijui sankka sumuverho, ja kuun sirppi valaisi vain pienen kaistaleen rantaviivaa. Sillanrakentajat hämmästyivät kohdatessaan toisensa keskellä siltaa. Yksi yhteinen silta yhdisti nyt vallihaudan molemmat puoliskot toisiinsa.

Sillanrakentajat hymyilivät toisilleen, uskaltautuivat kättelemään. Joku kysyi: ”Saanko halata”. Toinen vastasi: ”Kyllä se sopii”. Ja niin halasivat.

Keskellä siltaa keskellä yötä toisensa kohdanneet sillanrakentajat iloitsivat saman suuntaisista visioista.

Siltojen rakentamisesta. Lääkäreiden, parantajien, hoitajien ja ihmisten ajatusten kuulemisesta. Yhteisestä, jokaisen tietoja ja taitoja hyödyntäen muodostettavasta toimintamallista. Mahdollisuudesta.

”Minä niin pelkäsin, että silta ei valmistu koskaan”, sanoi yksi sillanrakentajista, kyyneleen vieriessä hänen väsyneille kasvoilleen.

”Minä uskoin, että silta valmistuu kun vaan yhdessä sinnikkäästi rakennamme”, sanoi toinen, pyyhkäisten samalla hikipisarat otsaltaan ruudullisen flanellipaidan hihaan.

”Minä en olisi lähtenyt tähän lainkaan mukaan, jollei naapurini olisi saanut puhuttua minuun rohkeutta ja luottamusta”, jutusteli kolmas, pälyillen hieman epäuskoisena jatkuiko silta tosiaan vastarannalle saakka.

Sillanrakentajat lähtivät tyytyväisinä koteihinsa nukkumaan, ja tapasivat seuraavina öinä sillalla uudelleen, laatien suunnitelmia kuinka edetä viisaasti.

terveys-hyvinvointi

Kuuntele

Ensimmäinen ja tärkein asia heidän listallaan oli opettaa ihmiset kuuntelemaan.

Kuuntelemaan ilman kommentoimista, ilman tuomitsemista, ilman tarvetta olla oikeassa. Kuuntelemaan niin, että ihmiset oikeasti keskittyisivät kuulemaan ja ymmärtämään, mitä toinen ihminen sisimmässään kertoo ja tarkoittaa.

Jokaisella olisi oikeus tulla kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään, omine mielipiteineen.

 

Keskustele hyväksyen

Toinen asia heidän listallaan oli opettaa ihmiset keskustelemaan.

Vain ne päästettiin osallistumaan keskusteluihin, jotka olivat sisäistäneet ja oppineet ensimmäisen asian, eli kuulemisen taidon. Keskustelujen tuli olla sellaisia, joissa ei syytelty toisia eikä etsitty virheitä kenenkään ajatuksista, vaan suhtauduttiin avoimin mielin ja positiivisesti oudoiltakin vaikuttaviin ehdotuksiin.

Yhdessä keskustellen ja ideoiden saataisiin varmasti rakennettua monipuolinen ja hyvä, jokaisen kansalaisen terveyttä edistävä hyvinvointimalli.

 

Ohjaa omaa mieltäsi

Kolmas asia oli kouluttaa ihmisiä havainnoimaan ajatuksiaan ja tunnetilojaan, sekä opettaa mielen hallinnan taidoissa ja uuden luomisessa.

Ihmiset oppivat, kuinka he pystyivät itse muuttamaan omaa ajatteluaan positiiviseen suuntaan, mikä taas edisti yksilön hyvinvoinnin lisäksi koko yhteiskunnan yhteisiä päämääriä.

Kun ihmiset hyväksyivät toinen toisensa ainutlaatuisina yksilöinä, ja oppivat hyödyntämään mielensä voimaa luodakseen omannäköisen elämän, johti se siihen että valtakunnassa alettiin kokea ennen näkemätöntä onnellisuutta. Kaikkien yllätykseksi onnellisuuden ja rakkauden lisääntyminen edisti ihmeellisellä tavalla myös vastustuskykyä ja terveyttä.

terveys-ja-hyvinvointi

Tasa-arvo

Kun ihmiset oppivat kuuntelemaan toisiaan ja keskustelemaan rakentavasti, he huomasivat, että jokainen oli omalla tavallaan omassa elämässään täydellisen oikeassa. Jokaisella oli omia ajatuksia omasta terveydestään, omista toiveistaan, omista valinnoistaan, omasta elämästään.

Kenenkään tarpeet eivät olleet toisten tarpeita tärkeämpiä. Kenenkään toiveet tai unelmat eivät olleet toisia merkityksellisempiä. Kenenkään valinnat eivät olleet toisia huonompia. Kenenkään sisäinen viisaus tai intuitio ei ollut toista mitättömämpi.

Tullessaan kohdatuiksi, kuulluiksi ja hyväksytyiksi, ihmiset vapautuivat pelkojen, surun ja vihan tunteista, ja saivat aloittaa elämänsä aivan uudelta pohjalta.

Rakkauden, ilon ja valon lisääntyessä ihmisten sisällä, he myös säteilivät sitä ympärilleen. Koko valtakunta alkoi kasvaa ja kukoistaa, ja ihmiset alkoivat toden teolla puhdistaa ja suojella myös ympäröivää luontoa sekä koko planeettaa.

 

Kohtaaminen

Onneksi Pilleri ja Yrtti olivat viisaita ihmisiä ja avarakatseisia lääkäreitä. He osallistuivat itsekin sillanrakentajien luomaan kolmen kohdan koulutusohjelmaan, ja lopulta tapasivat toisensa sillalla.

Lääkäreiden tapaaminen oli suuri tapahtuma ja edistysaskel. Ihmiset molemmin puolin vallihautaa olivat kerääntyneet rannalle katselemaan.

Lapset heiluttelivat värikkäitä viirejä, ja ymmärsivät, että tapahtuma liittyi suuresti heidän tulevaisuuteensa. Siksi heidän kasvoillaan saattoi myös ohikiitävän hetken ajan viivähtää vakava ja mietteliäs ilme, juuri ennen suupielien kääntymistä luottavaiseksi hymyksi lääkäreiden astellessa sillalle.

Jousiorkesteri soitti iloista menuettia Pillerin ja Yrtin kohdatessa toisensa. Kun musiikki loppui, ihmiset taputtivat. Lääkärit kättelivät, ihmiset hymyilivät odottavaisina.

viisas-kuunteleva-laakari

Puhe

Pilleri ja Yrtti, nuo ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneet viisaat lääkärit, olivat yhdessä valmistelleet puheen, jonka he nyt pitivät kansalaisille. Puhe oli lyhyt ja hyvä.

”Hyvät kansalaiset, hyvät sillanrakentajat.
Kiitos tästä mahdollisuudesta, kiitos siitä että saamme jokainen olla luomassa uutta maata.
Kiitos, että saamme yhdessä olla luomassa järjestelmää, jonka avulla jokainen meistä saa halutessaan sellaista apua, jonka kokee tukevan omaa hyvinvointiaan.

Kiitos jokaiselle siitä, että olemme oppineet kuuntelemaan ja keskustelemaan, sekä arvostamaan toinen toistamme. Kiitos siitä, että olemme ymmärtäneet, että jokaisen elämä on yhtä ainutlaatuinen ja arvokas.

Moni meistä on oppinut kuuntelemaan myös sisäistä ääntään ja omaa intuitiotaan, sekä käyttämään omaa mieltään hyvän luomiseen.

Aidosti yhdessä, toisiamme kuunnellen ja toistemme asemaan asettuen, voimme onnistua tässä suuressa tehtävässämme: luoda yhteinen, jokaiselle tämän maan asukkaalle apua ja neuvoja antava hyvinvointijärjestelmä.

Järjestelmä, jossa voimme yhdistellä niin koululääketieteen kuin vaihtoehtoisten hoitomuotojen tietämystä ja viisautta. Järjestelmä, jossa ovat yhtä lailla arvostettuja niin synteettisesti kehitellyt, kuin luonnon meille tarjoamat lääkkeet.

Jokaisella meistä olkoon täydellinen vapaus valita itselleen sopivia neuvoja, hoitoja ja lääkkeitä, ja olkoon jokainen täten myös vastuussa omista valinnoistaan. Tämän maan hoitotyöhön suunnatut varat tullaan ohjaamaan tasapuolisesti kaikille tahoille.

Avointa tutkimusta eri menetelmien ja lääkkeiden hyödyistä ja haitoista tullaan tekemään monipuolisessa tutkijayhteisössä, ja tulokset ovat jokaisen tämän maan asukkaan jatkuvasti nähtävillä mitään sensuroimatta.

Tämä silta symboloikoon niitä siltoja, joita rakennamme toistemme välille, erilaisten koulukuntien välille, sekä erilaisten ajattelutapojen välille.

Julistamme uuden ajan alkaneeksi!

Olette vapaita kulkemaan niin tätä siltaa, kuin kaikkia niitä siltoja pitkin, jotka lähiaikoina tullaan rakentamaan yhteistyön, sekä jokaisen ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kiitos.”

 

Ihmiset molemmilla rannoilla taputtivat, lapset heiluttivat kiihkeämmin viirejään. Soittokunta alkoi soittaa ja rohkeimmat suuntasivat kulkunsa sillalle.

”Tapahtuuko tämä oikeasti!”, kuiskasin ystävälleni, joka vain nyökytteli minulle päätään hymyillen.

Niin, olinhan siellä minäkin. Sadussa, joka olikin melkein totta. Tai ehkä se sittenkin oli vain lapseni toiveikas uni tulevaisuudesta.

lasten-terveys-ja-hyvinvointi

Iloa ja valoa päivääsi!
Terveisin Sammalmajan Heidi

 

PS. Tästä pääset lukemaan tietotekstin hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävästä Hermoratahieronnasta.